Alle producten van Tecknow

PDF-ICON Bestelformulieren

Naam

Omschrijving

Prijs per jaar

Tax IB

IB aangiftes van particulieren en IB-ondernemers. Alle biljetten, behalve het M-biljet.

Tussen de 100 en de 795 euro, afhankelijk van het aantal aangiftes en de gewenste modules.

Tax VPB

Voor het verzorgen van VPB-aangiftes en het deponeren van jaarstukken bij de kamer van koophandel.

Tussen de 85 en 390 euro, afhankelijk van het aantal aangiftes.

Tax EKA

Voor het ontvangen van elektronische kopie-aanslagen (SBA's)

50 euro

Tax Advies

Met Tax Advies kunt u aangiften Recht van Successie en Recht van Schenking maken.

Verder bevat Tax Advies, onder andere, de volgende modules: Middeling, Lijfrente, Waarde periodieke uitkeringen, Bloot eigendom / Vruchtgebruik, BV ja of nee, Hoe lang duurt een miljoen, Berekening contante waarde, Annuiteiten lening.

100 of 130 euro, afhankelijk van de gekozen versie.

Tax OB

Met Tax OB kunt u aangiften Omzetbelasting en suppleties elektronisch indienen bij de Belastingdienst.

60 of 90 euro, afhankelijk van de gekozen versie

Algemene voorwaarden PDF-ICON