Uitgesplitste mapindeling

bijgewerkt op 9 november 2015

U zult op uw server tenminste een(1) map moeten aanmaken en delen.
Voor maximale afscherming kunnen de programma- en databestanden over vier mappen verdeeld worden. Wij stellen dan deze indeling voor:

Programmamap (delen, leesrechten):
Bv. C:\Tax\TaxProgs Onder deze map komen de programmabestanden te staan, en wij adviseren u om daar ook het configuratiebestand in te zetten. U hoeft het programma dan niet op elk werkstation apart te installeren, maar kunt dan volstaan met een snelkoppeling naar het TaxIB20xx.exe-programma op de server.

Databasemap (NIET delen):
Bv. C:\Tax\Databases. Omdat de databaseserver op de server draait, hoeven de gebruikers op de werkstations hier niet rechtstreeks bij te kunnen. U hoeft deze map dus niet te delen.

Overige data (delen, lees- en schrijfrechten):
Bv. C:\Tax\TaxData. (Nog) niet alle data wordt in de sql-database opgeslagen. Voor deze data is deze map bestemd. Het betreft o.a. de xbrl-bestanden met aangiftegegevens en de databestanden van de WIA-module.

Backupmap (delen, lees- en schrijfrechten):
Bv. C:\Tax\TaxBackups Het is praktisch als gebruikers zelf backup's kunnen maken en terugzetten. Zij weten vaak zelf het beste wanneer er veel nieuwe data is ingevoerd. Of ze willen een bulk-import-operatie uitvoeren en voor de zekerheid vlak daarvoor nog even een backup maken. Deze backupmap moet op de databaseserver en op het werkstation dezelfde sharenaam hebben, bv. \\MijnServer\TaxBackups. Het backup- bestand wordt in eerste instantie door de databaseserver gemaakt, en daarna door het werkstation gecomprimeerd.

Terug