Installatie van de Firebird-databaseserver op een netwerk

bijgewerkt op 15 februari 2016

Op welke machine ?

Installeer de databaseserver op uw server.
Heeft u meerdere servers, kies dan de server waarop de databasebestanden zelf komt te staan, zodat de databaseserver en de databasebestanden op één server bij elkaar staan. De databasebestanden en de TaxIB-programmabestanden hoeven niet op dezelfde server te staan.

Services-controle

U heeft eerder al gecontroleerd of er een 'gewone' Firebird op uw server is geinstalleerd, wat niet zo was. Maar andere software gebruikt soms wel een ingebouwde versie van Firebird, of gebruikt Interbase, een databaseserver die veel eigenschappen deelt met Firebird. Open daarom ook altijd het services-scherm om te controleren of er een Firebird- of Interbase-service in de lijst staat. De standaardpoort 3050 zal in dat geval waarschijnlijk bezet zijn. Dus als u een Firebird- of Interbase-service aantreft, neem dan contact met ons op voor specifieke installatie-instructies. O.a. zult u dan het advies krijgen om '_TAX' achter de standaard firebird-installatiemap te plakken. Zodra onze configuratietool dat merkt, zal het overschakelen op poort 3051.

Welke versie ?

Er is een 32-bits en een 64-bits versie van Firebird. Als u de 64-bits-versie van Windows gebruikt, kunt u het beste ook de 64-bits versie van Firebird gebruiken. Weet u de bits-versie van uw Windows niet, probeer dan de Firebird-64-bits-versie eerst te installeren. U krijgt dan een nette foutmelding als u een 32-bits-Windows blijkt te gebruiken, en kunt daarna alsnog de 32-bits versie gaan installeren.

  Firebird-server - 64 bits  2.5.4

  Firebird-server - 32 bits  2.5.4

Klik bij de installatie van Firebird steeds op Next en accepteer de standaardwaarden.


Firewall

Zet in de firewall van deze server poort 3050 open.

Terug